ĐÔI NÉT VỀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ENZYME'S CỦA AN THỰC

Đăng bởi Công ty ATEMIS Thursday, 05/08/2021
ĐÔI NÉT VỀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ENZYME'S CỦA AN THỰC

ĐÔI NÉT VỀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ENZYME'S CỦA AN THỰC

------------

♥️ Từ những năm 60 của thế kỉ trước, sau khi những hiệu quả vượt trội của Enzyme’s trong thực phẩm, chăn nuôi, may mặc…. được tìm thấy nền công nghiệp sản xuất Enzyme’s cũng bắt đầu phát triển.

♥️ Các Enzyme có thể được chiết xuất từ các nguồn vi sinh vật, động vật và thực vật , trong đó, phần lớn được sản xuất từ vi sinh vật bởi sử dụng phương pháp vi sinh là cách kinh tế nhất để sản xuất Enzyme's trên quy mô lớn.

♥️ Đứng trước những lựa chọn để tạo nên thành phần Enzyme’s quý giá đưa vào sử dụng cho con người. An Thực đã lựa chọn phương pháp chiết xuất tự nhiên từ thực vật. Phương pháp này đòi hỏi công nghệ cao, kĩ thuật phức tạp vì phụ thuộc lớn vào môi trường, khí hậu, nguyên liệu đầu vào. Nhưng bù lại các enzyme’s được sản xuất ra ở trạng thái bình ổn nhất, phù hợp với nhu cầu và thể trạng của con người hơn cả.

♥️ Từng nguyên liệu an lành được lựa chọn và chế biến một cách cẩn thận, kĩ lưỡng sẽ tạo nên một dòng sản phẩm tốt cho sức khỏe mọi người, là nền tảng dinh dưỡng quan trọng để tạo nên một sức khỏe cộng đồng bền vững.

--------------

Gửi bình luận